Konstelacije

SISTEMSKE KONSTELACIJE BERTA HELINGERA

Sistemske konstelacije, porodične konstelacije, porodični raspored ili poredak ljubavi predstavlja način gledanja (shvatanje, doživljavanje i osećanje) u porodični ili drugi ljudski sistem koji dovodi do uvida o upletenostima koje potencijalno uzrokuju problem i u izvesnoj meri omogućava intervencije kojima se otklanjaju uzroci problema.

U ovom članku u naznakama biće kazana osnovna značenja o tome šta je porodični ili drugi ljudski sistem, šta su to upletenosti, šta su problemi, mogući obim intervencija, a pre svega kao su nastale sistemske konstelacije i kako se one primenjuju. Ovaj članak ima ambiciju da zainteresovanog čitaoca više uputi u dalja istraživanja i sticanja iskustva nego da objasni.

Detaljnije

EDUKATIVNA RADIONICA
OSNOVE SISTEMSKIH KONSTELACIJA

 

Osnove sistemskih konstelacija je edukativno razvojni program koji se realizuje kroz dvanaest modula, tj. dvanaest dvodnevnih radionica. Program je tako podešen da se možete priključiti bilo kog momenta i sami odrediti svoj ritam prisustva na grupama. Ono što je od ključnog značaja jeste da steknete iskustvo svih modula.

detaljnije

ISKUSTVENA GRUPA
SISTEMSKIH KONSTELACIJA

Na grupi će biti reči o tome šta su konstelacije? Na koji način ovaj metod funkcioniše u rešavanju problema? Šta predstavlja porodični sistem? Koje su zakonitosti koje važe u ovim sistemima? Kako nastaju sistemske upletenosti koje stvaraju probleme? Kako rešiti ove probleme? i dr.

Pre i iznad svega ovoga, sistemske konstelacije su praktičan i iskustveni metod usmeren na rešavanje problema. Najveći deo radionice posvećen je ličnim radovima prisutnih. Ovim radom u stanju smo da razrešimo najveći deo sistemskih upletenosti i da uspostavimo dobar poredak u sistem i time vratimo zdravlje, mir i zadovoljstvo u svoj život i živote onih koji su deo našeg sistema, pre svega porodičnog.

detaljnije