SNOVI U GEŠTALT PSIHOTERAPIJI

Da li se u Geštalt psihoterapiji radi i sa snovima?

Da, u geštalt terapiji se radi sa snovima. Svakako to zavisi od afiniteta psihoterapeuta, a i potrebe klijenta.

Šta su snovi?

Zapravo svi imamo iskustvo o tome šta su snovi. Međutim, još uvek nema sasvim tačnog odgovora na pitanje: Šta su snovi? Postoji dosta različitih uverenja o prirodi i funkciji snova. Ono što je nesporno jeste da ogromna većina ljudi može da potvrdi da tokom spavanja doživljava fenomene koje nazivamo snovima. Savremena nauka tvrdi da svi ljudi i jedan broj životinjskih vrsta sanja.

Može da nam se dogodi da se ne sećamo snova i da pomislimo da ne sanjamo, međutim sve su prilike da svi ljudi sanjaju. Svakako snovi postoje samo dok spavamo. To su momenti tokom spavanja u kojima se događaju promene, najčešće u vidu slika u boji i koje smo nakon buđenja zapamtili i možemo ih opisati i rečima. Postoje zaista različita uverenja o tome šta su snovi i to od toga da su snovi posledica fizioloških promena u organizmu do kojih dolazi tokom spavanja (bude nam hladno pa sanjamo da smo u nekom hladnom ambijentu ili imamo potrebu da odemo u wc i sanjamo da prolazimo kroz predeo sa puno vodopada i ts.) do toga da su to poruke od Boga npr. da nas snovi upozoravaju na opasnost ili upućuju šta da uradimo, odnosno ne uradimo. Isto tako u tradiciji nekih naroda je ophođenje prema snovima kao realnosti, kao pravoj stvarnosti.

 Bez da dajemo detaljna objašnjenja, savremena promišljanja o snovima počinju od 1900. godine kada je S. Frojd objavio svoju knjigu Tumačenje snova. Možemo reći, po malo pojednostavljeno, da je Frojd snove smatrao manifestacijom neostvarenih želja, a da je Jung u snovima video poruke nesvesnog dela psihe svesnom delu. Da bi se snovi upotrebili u psihoterapiji veoma je važno kako snove shvata određeni terapeutski koncept.  

Kako geštalt psihoterapija shvata snove?

Osnivač geštalt terapije Fric Perls snove je razumeo kao projekcije selfa, što znači da se kroz snove projavljuju skriveni delovi selfa. Tako da rad sa snovima treba da otkrije šta se skriva u poruci sna. Način da se to postigne jeste tehnika koja se primenjuje u radu sa snovima. Tehnika se sastoji od nekoliko koraka. Prvi je da se san ispriča, drugi je da se prepozna iz kojih je sve elemenata sačinjen san, šta se sve pojavljuje u snu, treći korak je da se uživimo u neki od odabranih elemenata i da san ispričamo iz pozicije tog elementa (kao na primer kada bi bajku o Crvenkapi ispričali iz ugla vuka). Nakon toga se uspostavlja dijalog između onih elemenata sna u koje smo se uživljavali. Ovaj dijalog nam donosi informacije koje najčešće imaju veze sa našom realnošću i koje doprinose da tu realnost ugledamo i sagledamo iz nekog drugog ugla kojeg do tada nismo bili svesni.

Da li je opasno raditi sa snovima?

U radu sa snovima možemo doživeti različita osećanja od prijatnih do neprijatnih. Isto tako može da se dogodi da u radu sa nekim snom ne saznamo ništa novo. Ali u svakom slučaju u radu sa snom postoji jedna doza blage nelagode i neizvesnosti, ali svakako ne bih rekao da rad na snu može biti opasan. Ono što je od značaja jeste da se bude pažljiv sa razumevanjem sna. Poruke sna ne treba shvatiti zdravo za gotovo kao konačne istine već o njima treba razmišljati i neke prihvatiti, a neke i ne prihvatiti.

Da li je važno raditi sa snom sa nekim ili to možemo i sami?

Naravno da o svojim snovima razmišljamo, posebno ako su nas oni na neki način uznemirili. Razmišljajući o snovima neretko sebi, na izvestan način, i objasnimo poruku sna. Za nas su značajni oni snovi koji predstavljaju poruke našeg nesvesnog, našem svesnom delu bića. Poruke koje nesvenso upućuje svesti su obično „šifrovane“ jer svesno ili ne želi i/ili nije u stanju da prihvati informacije koje nosi ova šifrovana poruka. Zbog toga nije lako zamisliti da će naša svesnost ovakvu poruku sama uspešno dešifrovati jer je zbog nje ona zapravo i šifrovana. Zato je značajno da o snu razgovaramo sa drugima. Drugi može biti i neko nama blizak kome samo ispričamo san. Svakako,  terapeut koji je iskusan „slušalac“ snova i trenirani vodič kroz san biće od značajne pomoći. U razgovoru sa terapeutom velike su šanse da dokučimo skrivena značenje našeg sna.

Da li želite da radite na svojim snovima?

Bez obzira da li se sećate ili ne svojih snova sa njima je moguće raditi u terapijskom odnosu. Ako želite da se upustite u avanturu komunikacije sa svojim nesvesnim i da to radite uz pomoć svojih snova stojim vam na raspolaganju.

MN

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.